Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

 
 

Nye produktionstal 2019

 

Måned Afregnet produktion kWh
Januar 534.300
Februar 404.900
Marts 540.256
April 392.746
Maj 401.971
Juni 302.007
Juli 326.084
August 243.868
September 415.135
Oktober 349.829
November 504.489
December 479.192
I alt 4.891.528 kWh

 

14. Jan 2020

 

2. udlodning 2019

 

2. udlodning 2019 for Prøvestenens Vindmøllelaug I/S blev gennemført primo oktober 2019.

Der er udbetalt 120,- DKK pr. andel.

15. Oct 2019

Generalforsamling

Prøvestenens Vindmøllelaug I/S afholder interessentskabsmøde for 2019 d. 19. marts 2020 kl. 18.00 – 20.00.
 
Interessentskabsmødet afholdes som de tidligere i det maritime ungdomshus, Amager Strandvej 13, 2300 København S. Regnskab og indkaldelse udsendes per mail til alle interessenter senest 14 dage før.

 

15. Oct 2019

 

1. udlodning 2019

 

1. udlodning 2019 for Prøvestenens Vindmøllelaug I/S blev gennemført i april 2019.

Der er udbetalt 300,- DKK pr. andel.

20. Jun 2019

SIDE: 123

Send