topbanner_website_4
topbanner_website_1
topbanner_website_2
topbanner_website_3
topbanner_website_4
topbanner_website_1

Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

Skat

 

Som andelshaver kan du vælge imellem to skatteordninger: Den skematiske ordning og den erhversmæssige ordning. Har du allerede andele i forvejen, eller ejer du solceller, er du bundet op på den regel du allerede har valgt. Er man gift, kan man vælge at have to forskellige skatteordninger.

 

Den skematiske ordning

Med denne ordning har man et bundfradrag på 7000 kr årligt på el-salget. Overstiger indtægten dette, skal man betale skat af 60% af restsummen.  

 

Hvis man overvejer hvad dette betyder for ens køb af andele, er det i tegningsmaterialet s. 5  den forventede indtægt pr. andel på 548 kr/årligt der skal tages udgangspunkt i.

 

Læs mere på Skats hjemmeside.

Send