Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

Prøvestenens Vindmøllelaug skifter administrator!

 

Laugets bestyrelse har indgået samarbejde med den erfarne vindmølleaktør, Momentum Gruppen A/S, om administration af lauget fra 1.7.2014 og overdragelsen forventes tilendebragt senest næste uge.
 

Lauget kan fortsat kontaktes på kontakt@provestenen.dk, men telefonnummeret skifter til 46 33 70 18.

 
Bestyrelsen vil fremadrettet kunne kontaktes på bestyrelse@provestenen.dk.

8. Sep 2014

Stiftende interessentskabsmøde den 13. marts

Den 13. marts 2014 afholdes første interessentskabsmøde for interessenter i Prøvestenens Vindmøllelaug I/S. Mødet afholdes fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

 

Mødet er åbent for alle interessenter, der har erhvervet – og har betalt fuldt ud – for interessentskabsandele senest den 13. marts 2014.

 

Betaling skal være modtaget hos Merkur senest den 13. marts 2014. Har du erhvervet en interessentskabsandel, men mangler du at betale, er det derfor vores anbefaling, at du overfører det skyldige beløb til:

 

Kontonummer: 1778531 Registreringsnummer: 8401

 

Senest den 11. marts 2014.

 

Er du i tvivl om, hvorvidt din betaling er modtaget rettidigt, kan du kontakte Vindmølleadministrationen på tlf: 61141371 senest den 13. marts 2014 kl. 12.00. 

 

Oplysninger om mødested og dagsorden kan rekvireres ved henvendelse til Vindmølleadministrationen.

10. Mar 2014

Der åbnes for salg af andele

I anledning af, at Prøvestenens Vindmøllelaug I/S nu er stiftet, er der igen åbnet op for salg af andele. Ønsker du at anmode om en andel, kan du gøre det her.

24. Feb 2014

Prøvestenens Vindmøllelaug er nu blevet stiftet

Den 20. februar 2014 blev Prøvestenens Vindmøllelaug stiftet som interessentskab under navnet Prøvestenens Vindmøllelaug I/S.  

 

De andelshavere, som er blevet medejere af vindmøllen inden den tidligere angivet deadline, har allerede modtaget en mail, og vil få en indkaldelse til det stiftende interessentskabsmøde inden for den nærmeste fremtid.  

 

24. Feb 2014

SIDE: 123

Send