Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

Dette link fører dig til Prøvestenens online månedlige produktion.

 
 

Månedlige produktionstal 2023 inkl. regulerkraft

 

Måned Afregnet produktion kWh
Januar 560.500
Februar 474.360
I alt 1.405.426

Send