Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

 
 

Nye produktionstal 2018

 

Måned Afregnet produktion kWh
Januar 550.660
Februar 451.027
Marts 543.615
April 449.447
Maj 265.270
Juni 240.177
Juli 182.347
August 299.744
September 370.546
Oktober 521.270
November 501.125
December 527.719
I alt 4.902.947 kWh

 

2. Jan 2019

 

2. udlodning 2018

 

2. udlodning 2018 for Prøvestenens Vindmøllelaug I/S blev gennemført i oktober 2018.

Der er udbetalt 120,- DKK pr. andel.

3. Oct 2018

Generalforsamling

Prøvestenens Vindmøllelaug I/S afholder generalforsamling d. 28. marts 2019 kl. 18.00 – 20.00.
 
Sted for afholdelsen oplyses ved senere lejlighed. Regnskab og indkaldelse udsendes per mail til alle interessenter senest 14 dage før.

 

12. Sep 2018

 

1. udlodning 2018

 

1. udlodning 2018 for Prøvestenens Vindmøllelaug I/S blev gennemført i maj 2018.

Der er udbetalt 230,- DKK pr. andel.

20. Jun 2018

SIDE: 123

Send