Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

 
 

Nye produktionstal 2017

 

Måned Afregnet produktion kWh
Januar 399.565
Februar 544.443
Marts 414.663
April 464.729
Maj 418.624
Juni 461.258
Juli 275.752
August 319.260
September 384.613
Oktober 559.256
November 381.927
December 588.149 (bruttotal)

 

11. Jan 2018

 

2. udlodning 2017

 

2. udlodning 2017 for Prøvestenens Vindmøllelaug I/S blev gennemført i oktober 2017.

Der er udbetalt 120 DKK pr. andel.

11. Jan 2018

Generalforsamling

Prøvestenens Vindmøllelaug I/S afholder generalforsamling d. 22. marts 2018 kl. 18.00 – 20.00 i det maritime ungdomshus, Amager Strandvej 13, Regnskab og indkaldelse udsendes per mail til alle interessenter senest 14 dage før.

 

11. Jan 2018

Online produktion.

 
Det er nu muligt at følge vindmøllens produktion online.
 
Produktionen kan følges på nedenstående link.
 
www.provestenenproduktion.dk
 

Med venlig hilsen,
 
Bestyrelse og administrator

10. Jan 2015

SIDE: 123

Send