Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

 
 

Nye produktionstal 2019

 

Måned Afregnet produktion kWh
Januar 534.300
Februar 404.900
Marts 540.256
April 392.746

 

12. May 2019

 

2. udlodning 2018

 

2. udlodning 2018 for Prøvestenens Vindmøllelaug I/S blev gennemført i oktober 2018.

Der er udbetalt 120,- DKK pr. andel.

3. Oct 2018

Generalforsamling

Prøvestenens Vindmøllelaug I/S afholder generalforsamling d. 28. marts 2019 kl. 18.00 – 20.00.
 
Sted for afholdelsen oplyses ved senere lejlighed. Regnskab og indkaldelse udsendes per mail til alle interessenter senest 14 dage før.

 

12. Sep 2018

 

1. udlodning 2018

 

1. udlodning 2018 for Prøvestenens Vindmøllelaug I/S blev gennemført i maj 2018.

Der er udbetalt 230,- DKK pr. andel.

20. Jun 2018

SIDE: 123

Send