topbanner_website_4
topbanner_website_1
topbanner_website_2
topbanner_website_3
topbanner_website_4
topbanner_website_1

Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

Ofte stillede spørgsmål

 
 
Er der tegnet servicekontrakt på møllerne?

Der er tegnet servicekontrakt med Vestas, som garantere en drift tilgængelighed på møllerne på 95% målt på produktionen. Det vil sige Vestas skal forsøge at tilstræbe service og reparationer på møllerne på dage, hvor møllerne ikke vil producere alligevel, eller mindst muligt. Ved reduceret drift tilgængelighed vil Vestas betale en bod til os. Der er fuld garanti på alle komponenter i møllen de første 5 år. Dvs. hvis f.eks. en gearbox går i stykker, skal Vestas udskifte den for egen regning. I alle 10 år vil der være service og overvågning af møllerne.

 

 

Hvorfor er tilbagebetalingstiden beregnet til 11 år, når der er en forventet årlig udbetaling på 370 kr.?

Den beregnede årlige udbetaling er beregnet som et gennemsnit for 25 år, men i praksis vil den være højere de første ca. 10  år, hvor der er medregnet tilskud på de første 22.000 fuldlasttimer på 25 øre/kwh. Derfor er tilbagebetalingstiden ikke blot divideret ud som 4937/370, men derimod lavet med udgangspunkt i den forventede udbetaling år for år.

 

Elprisprognosen og tilskuddet ses illustreret her.

prisprognose

 

Kan man trække købsprisen fra?

Svar: Nej, ikke som privatperson.

 

Gælder skattefradraget på 7.000 kroner pr. person eller pr. projekt?

Svar: Skattefradraget er pr. person og  og man fritages op til 7000,- af det samlede el-salg, ifølge årsregnskabet, af de andele man ejer.

 

Vil vindmøllerne støje?

Svar: Møllerne overholder kravene til vindmøller, og kører pga. nærheden til bebyggelse med støjreduktion.

 

Kan man handle med sine andele?

Svar: Ja, andelene er frit omsættelige. Lauget vil føre en venteliste, som kan bruges ved salg af andele.

 

Hvad er andelens værdi om fem år?

Svar: Erfaringerne fra andre vindmøllelaug viser, at andelsværdien ofte holder købsprisen de første år. For en sikkerheds skyld anbefaler vi, at regne med en årlig nedskrivning af værdien på 4 procent p.a. Efter 25 år er andelens økonomiske værdi dermed nedskrevet til 0 kroner.

 

Kan man bruge en kapitalpension til at købe andele for?

Svar: Nej.

 

Kan man bruge en børneopsparing til at købe andele for?

Svar: Nej, kun myndige personer kan tegne andele.

 

Kan børn/børnebørn på under 18 år eje en andel hver?

Svar: Nej, kun myndige personer kan købe andele, dvs. de skal være over 18 år ved købstidspunktet.

 

Kan en andelsboligforening købe andele?

Svar: Ja, hvis andelsboligforeningen er en virksomhed. Energistyrelsen anerkender andelsboligforeningen som en virksomhed, hvis der er en halvtidsansat person eller tilsvarende i boligforeningen.

Send