topbanner_website_4
topbanner_website_1
topbanner_website_2
topbanner_website_3
topbanner_website_4
topbanner_website_1

Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

Interessentdatabase og tegning af nye anpartshavere

 
Når du er oprettet i interessentdatabasen, danner de oplyste informationer grundlag for al kommunikation og øvrige henvendelser til jer som f.eks. udlodninger. Derfor er det vigtigt, at der rettes henvendelse til os på
kontakt@provestenen.dk
ved ændringer.

 
Hvis man ikke allerede er anpartshaver, vil man blive oprettet ved et eventuelt køb af udbudte andele.

Send