topbanner_website_4
topbanner_website_1
topbanner_website_2
topbanner_website_3
topbanner_website_4
topbanner_website_1

Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

Praktiske oplysninger til andelshavere

Fordeling af andele

Laugets 4055 andele tilsvarer 33% af projektet. Da købsretsordningen kun er gældende for samlet 20% af projektet, betyder det at 2550 andele vil blive fordelt efter lovgivningen og 1550 andele vil blive fordelt efter laugets egne principper. Lauget har valgt at prioritere de 1550 andele til kolonihaveejere og virksomheder indenfor 4,5 km, samt de der har været en del af projektets opstart.

 

Du kan se 4,5 km zonen her. Der vil i forbindelse med tegning af andele være en funktion på hjemmesiden, hvor du får besked om hvorvidt du er indenfor de 4,5 km.

 

4,5

 

Når der er tegnet for alle andele vil fordelingen ske efter følgende principper:

Først får beboere indenfor 4,5 fra møllen tildelt andele, dog maks 2550 andele i alt. De bliver fordelt én ad gangen, indtil alle har fået opfyldt deres ønske om andele (dog maks 50 hver).

 

Dernæst får kolonihaveejere og virksomheder indenfor 4,5 km. tildelt andele efter samme princip, dog maks 1550 andele i alt.

 

Dernæst får folk fra resten af Københavns Kommune samt de der måtte ønske mere end 50 andele tildelt andele, igen fordelt én ad gangen, denne gang uden øvre begrænsning.

 

Slutteligt får alle andre tildelt andele.

 

Hvis det ikke går op, sker tildelingen efter lodtrækning. Dette gælder alle trin i fordelingen.

 

Hvis der er andele tilbage efter de 8 uger, sker salget efter først til mølle.

 

 

Send