topbanner_website_4
topbanner_website_1
topbanner_website_2
topbanner_website_3
topbanner_website_4
topbanner_website_1

Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

Velkommen til Prøvestenens Vindmøllelaug

 

Siden 1996 har Københavnsområdet været bannerførere når det kommer til etableringen af borgerejede vindmøller. Efter etableringen af Lynetten, Middelgrunden og Hvidovre Vindmøllelaug er turen nu kommet til Prøvestenen på Amager.  Vi mener at vind er vejen frem, og derfor har vi dannet Prøvestenens Vindmøllelaug.

 

Regeringen har et mål om, at vindmøller skal dække 50% af det danske elforbrug i 2020. København har som mål, at være verdens første C02 neutrale hovedstad i 2025. Prøvestenens Vindmøllelaug bakker om såvel regeringens som kommunens målsætninger, og ser de nye møller som et væsentligt bidrag.

 

De tre møller, der er opstillet på prøvestenen, er 1o7 meter høje, og vil levere cirka 15 millioner kWh strøm om året, svarende til cirka 4000 husstandes årlige elforbrug. En af de tre møller ejes af Prøvestenens Vindmøllelaug. 

I første omgang blev andelene udbudt til beboere indenfor en radius af 4,5 km fra møllerne. Herefter stod borgere i Københavns Kommune for tur, og til sidst øvrige borgere i Danmark. Alle andele er pt ikke solgt – lykkes det ikke at sælge alle møllens andele, vil HOFOR eje resten. En andel koster 4.937,-

Når andelene er solgt står lauget for driften af vindmøllen.

 

Møllerne står på land, så man kan komme ud og se solopgangen over Øresund, for foden af den mølle man er medejer af.

 

Du kan på denne hjemmeside læse meget mere om projektet og finde generelle oplysninger om vindmøller som eksempelvis skatteregler, støjgener og lovgivningen om vedvarende energi. 

 

 

Send