topbanner_website_4
topbanner_website_1
topbanner_website_2
topbanner_website_3
topbanner_website_4
topbanner_website_1

Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

Købs- og driftsbudget for Prøvestenens Vindmøllelaugs mølle:

 

Købsbudget

Købsbudgettet er baseret på tal fra HOFOR

 

Køb af vindmøller 38.310.000 kr.
Udvikling, rådgivning og byggestyring 1) 6.158.941 kr.
Elarbejde, veje og fundamenter 15.589.169 kr.
   
Total Prøvestenen 60.058.110 kr.
Pr. MW 10.009.685 kr.
Pr. mølle 20.019.370 kr.
 Pris pr. andel  4.937 kr.   
 Ad 1) Posten dækker bl.a. over byggestyring, geotekniske målinger, VVM, lokalplan, vindberegning, advokat, revisorbistand og udbudsbistand   

Driftsbudget

Beregningerne for driftsøkonomien er baseret på beregninger fra HOFOR.

Elprisen er baseret på officielle prognoser fra Energistyrelsen.

Driftsomkostninger 722.856 kr./år
Pr. andel 178 kr./ år
Indtægter fra el og certifikater 2.223.871 kr./år
pr. andel 548 kr./år
Gennemsnitlig nettoindtægt pr. andel 370 kr./år
     
Forventet tilbagebetalingstid 11 år
Årlig forrentning af indskudt kapital 7,5 %

 

 

Forudsætninger

Det forudsættes at møllerne har en levetid på 25 år. En yderligere forudsætning er, at der ydes tilskud på 0,25 kr. pr. kWh på de første 22.000 fuldlasttimer. Den væsentligste forudsætning for økonomien er Energistyrelsens el-pris prognose. Elpriserne har svinget meget de seneste år, og det er vanskeligt at forudse hvad udviklingen på markedet bliver. Vi har derfor valgt at bruge den mest objektive og officielle prognose i projektet.

 

Send