Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

Stiftende interessentskabsmøde den 13. marts

Den 13. marts 2014 afholdes første interessentskabsmøde for interessenter i Prøvestenens Vindmøllelaug I/S. Mødet afholdes fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

 

Mødet er åbent for alle interessenter, der har erhvervet – og har betalt fuldt ud – for interessentskabsandele senest den 13. marts 2014.

 

Betaling skal være modtaget hos Merkur senest den 13. marts 2014. Har du erhvervet en interessentskabsandel, men mangler du at betale, er det derfor vores anbefaling, at du overfører det skyldige beløb til:

 

Kontonummer: 1778531 Registreringsnummer: 8401

 

Senest den 11. marts 2014.

 

Er du i tvivl om, hvorvidt din betaling er modtaget rettidigt, kan du kontakte Vindmølleadministrationen på tlf: 61141371 senest den 13. marts 2014 kl. 12.00. 

 

Oplysninger om mødested og dagsorden kan rekvireres ved henvendelse til Vindmølleadministrationen.

10. Mar 2014

Send