Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

Prøvestenens Vindmøllelaug skifter administrator!

 

Laugets bestyrelse har indgået samarbejde med den erfarne vindmølleaktør, Momentum Gruppen A/S, om administration af lauget fra 1.7.2014 og overdragelsen forventes tilendebragt senest næste uge.
 

Lauget kan fortsat kontaktes på kontakt@provestenen.dk, men telefonnummeret skifter til 46 33 70 18.

 
Bestyrelsen vil fremadrettet kunne kontaktes på bestyrelse@provestenen.dk.

8. Sep 2014

Send