Prøvestenens
Vindmøllelaug

www.provestenen.dk

Interessentskabsmøde 2023

 

Prøvestenens Vindmøllelaug I/S afholder interessentskabsmøde den 30. marts 2023 kl. 18.00-20.00 i “Lysthuset”, som er en del af Kulturhuset Islands Brygge på Islands Brygge 19, 2300 København;

15.02.2022

Interessentskabsmøde 2022

 

Prøvestenens Vindmøllelaug I/S afholder interessentskabsmøde den 31. marts 2022 kl. 18:00-20:00 i det maritime ungdomshus, Amager Strandvej 13, 2300 København S.
 

07.02.2022

Interessentskabsmøde 2021

 

Prøvestenens Vindmøllelaug I/S afholder interessentskabsmøde den 25. marts 2021 kl. 17.00 – 18.00. Grundet usikkerheden i forbindelse med eventuelt gældende forholdsregler og anbefalinger i forbindelse med Covid 19 er det fra bestyrelsens side blevet besluttet at holde interessentskabsmødet online via Teams. Der vil blive fremsendt en mail, og efter tilmelding en ny mail med et link til deltagelsen.
 

19.01.2021

Interessentskabsmøde

Årets interessentskabsmøde for Prøvestenens Vindmøllelaug I/S den 19.marts 2020 kunne grundet de gældende forholdsregler og anbefalinger i forbindelse med Covid 19 ikke afholdes fysisk, og blev derfor afholdt med fuldmagt fra de tilmeldte.

 

Interessentskabsmøde

Prøvestenens Vindmøllelaug I/S afholder interessentskabsmøde for 2019 d. 19. marts 2020 kl. 18.00 – 20.00.
 
Interessentskabsmødet afholdes som de tidligere i det maritime ungdomshus, Amager Strandvej 13, 2300 København S. Regnskab og indkaldelse udsendes per mail til alle interessenter senest 14 dage før.

 

15. Feb 2023

 

Nye produktionstal 2022 inkl. regulerkraft

 

Måned Afregnet produktion kWh
Januar 589.681
Februar 586.243
Marts 404.977
April 391.895
Maj 251.300
Juni 193.750
Juli 344.130
August 139.810
September 390.490
Oktober 360.510
November 652.870
December 404.350
I alt 4.710.005

Ovenstående er inkl. nedlukninger for regulérkraft.

 

Produktionstal fra tidligere års produktion kan ses her.

 

16. Jan 2023

 

2. udlodning 2022

 

2. udlodning 2022 for Prøvestenens Vindmøllelaug I/S blev udbetalt medio maj 2022.

Der er udbetalt 590,- DKK pr. andel.

10. Jun 2022

 

1. udlodning 2021

 

1. udlodning 2021 for Prøvestenens Vindmøllelaug I/S blev gennemført primo oktober 2021.

Der er udbetalt 120,- DKK pr. andel.

13. Oct 2021

SIDE: 123

Send